Festival Luft

4. ročník multižánrového audiovizuálního festivalu LUFT, který pořádá Kulturní centrum Provoz ve spolupráci s Fakultou umění Ostravské univerzity, se uskuteční od středy 23. srpna do neděle 3. září.

Oficiální událost festivalu na Facebooku

Festival LUFT je zaměřený na prezentaci současných umělců pracujících s novými médii, s videem, fotografií, instalací nebo různými digitálními tvůrčími projevy a postupy.

Současně LUFT nabízí také různé experimentální hudební a zvukové projekty reagující na letošní téma Cyklus, které svou podstatou odkazuje na fenomén opakujících se jevů a procesů, ale pro nás představuje hlavně široké významové pole, které lze rozvíjet různými směry.

Jednotlivé sekce festivalu se k tématu odkazují pokaždé jiným způsobem, někdy více přímočaře, někdy jen okrajově. Hlavním cílem je vytvořit pro přehlídku LUFT takové prostředí, které bude různorodými způsoby a médii ohledávat některé fenomény spjaté právě s tímto pojmem.

Na festivalu proběhne vernisáž výstavy dvou umělců a jedné umělkyně, videomapping uskupení z Ústí nad Labem, dále výstava videí studentů Fakulty umění ostravské univerzity a také doprovodný program, jehož součástí budou performance, koncerty a zvukové projekty.

Luft plakát

Vystavující

Jan Poš (jan_pos)

Honza Poš se ve své tvorbě zabývá procesualitou a časovostí. Je autor kinetických i statických soch, a monumentálních světelných instalací, kterými reaguje na konkrétní prostory a situace, ať už jsou interiérové nebo venkovní. Zároveň můžeme vidět jeho práci i v hudební klubové scéně, kde je autorem interaktivních světelných instalací.

Poš v současné době studuje navazující magisterské studium u Tomáše Hlaviny v ateliéru Socha II. na pražské AVU, předtím absolvoval bakalářské studium pod vedením Daniela Hanzlíka a Pavla Mrkuse v ateliéru Time Based Media na FUD UJEP a v roce 2019 pobýval na studijní stáži na Kunstuniversität v Linci u prof. Christopha Nebela.

Klára Kacířová

Klára Kacířová je multimediálna umelkyňa, ktorá sa v svojej súčasnej tvorbe zoberá prevažne 3D prostredím v herných enginoch. Vo svojej práci sa zameriava na sociálne a environmentálne témy, ktoré následne spracúva v podobe objektov, video inštalácií či 3D grafiky. Najčastejším médiom je pre Kláru vytváranie objektov pomocou fotogrametrie. Tie sa stávajú prírodným prostredníkom medzi reálnym a virtuálnym svetom.

Klára Kacířová vyštudovala bakalárske štúdium na Teorii interaktivních médiií na Masarykovej Univerzite v Brne a súčasne študuje Centrum audiovizuálních studií na FAMU v Praze.

Zwek

Zwek (Gustav Kleinschmidt) je berlínský autor, který se profiluje především jako sociální aktivista. Jeho monumentální environmenty vytvořené z různých nalezených materiálů, bývají nejčastěji umístěné ve veřejném prostoru a odkazují se k nějakému konkrétnímu společenskému problému. Zároveň ale svou formou nepostrádají zvláštní melancholickou poetiku. Bývají také často využívány jako prostředí pro různorodé performativní akce. Tento fenomén je důsledkem Zwekovy dlouholeté zkušenosti s divadelním prostředím a provozem. Také proto jsou jeho instalace často velmi scénografické, samy o sobě se stávají jakousi kulisou, která rámuje nějaké zásadní téma.

Zwekova angažovanost je často na hranici osobního obětování, jako příklad uveďme předloňskou zimu, kterou strávil ve vlastnoručně zbudovaném domečku na rušné berlínské křižovatce Kottbusser Tor, jako protest proti vystěhování uměleckých squattů.

Sám Zwek je členem několika nezávislých berlínských uměleckých kolektivů (LA 54, Girl To Guerilla) a jeho tvorba byla vždy spjata s fenomény komunitního umění a squattingu.

Nikola Rácová

Nikola Rácová je studentskou ateliéru Volné umění I (dříve sochařství) u Dominika Langa na pražské UMPRUM. Ve své tvorbě se zabývá především performativitou jako procesem, skrze který sděluje příběhy odkazující k osobní nostalgii, k přehodnocování současného světa na základě uvažování o nedávné minulosti. Důležitým momentem pro Nikolu Rácovou byla stáž na Katedře autorské tvorby a pedagogiky pražské DAMU, kde své tvůrčí uvažování ještě výrazněji posunula k prožívání živého umění skrze velmi osobní texty, a blízký kontakt s divákem, který svou přítomností na díle participuje.

Beáta Navaro (the_bety_navaro)

Beáta Navaro je opavská rodačka, vystudovala Audiovizuální tvorbu na Slezské univerzitě, kde dokončila bakalářské studium, po kterém se věnovala práci s kamerou, postprodukční práci pro soukromý sektor, nebo spolupráci s herním studiem 2K Games. Momentálně se věnuje motion grafice, 3D modelování a postprodukci videozáznamů.

Studenti a čerství absolventi

Již tradičně dáváme na LUFTu prostor studentům a čerstvým absolventům Fakulty umění Ostravské univerzity, aby ve video rámečcích prezentovali svou tvorbu v oblasti videa a animace. Studentská sekce není vázána žádnými tematickými omezeními. Výstava nabízí nahlédnutí na nejčerstvější přírůstky do oblasti ostravského videoartu a animace.

Zahájení festivalu LUFT
23. srpna od 18.00

Harmonogram zahájení

18:00 Vernisáž
19:00 Nikola Rácová - performance
20:30 Koncert Orinoko
21:30 Koncert Hardlover & The Eggwarriors

Koncerty jsou zpoplatněny za 100 Kč

Orinoko (ne_konecna)

Zvuky samplů nachytaných v okolí, syntéza, hutné beaty a nekonečné vlnobití oscilací ve spleti kabelů a nástrojů. Adéla Konečná aka Orinoko je hudebnice a multimediální umělkyně, která je rovněž členkou olomouckého kolektivu HLUBINA a kapely DŸSKO.

Hardlover & The Eggwarriors

H.&.T.E. je nový elektronický projekt Jakuba Černého, Karla Jančíka a Radima Studeného, který je fúzí techna a punku. Eklektický elektro punk s tepajícím beatem a podmanivými texty má za cíl rozhýbat i ty nejotrlejší posluchače.

Večerní mapping na budovu Provozu
Pátek a sobota 1. a 2. září od 21:00

Letos jsme v rámci videomappingové sekce oslovili ústecký kolektiv phonon.crew, který se rekrutuje z místní Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Ve složení Polina Khatsenka (mʊdʌki), Jan Krombholz, Petr Hanžl a Vojtěch Radovský připraví umělci site-specific audiovizuální live set, využívající dva projektory a vícekanálovou zvukovou instalaci.

Phonon~crew a Vojtěch Radovský

Kolektiv audiovizuálních umělců se sídlem v Ústí nad Labem, který je úzce spjatý s lokální Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, se zaměřuje na experimentální elektronickou hudbu, sound art a současnou elektroakustickou hudbu. Aktivními členy Phonon~crew jsou Polina Khatsenka, Jan Krombholz a Petr Hanžl, kteří se kromě výzkumu zvuku věnují také tvorbě eventů, festivalů, workshopů a rezidencí, na které zvou umělce z celé Evropy. Charakteristickými rysy jejich produkce jsou site-specific přístupy a využívání vícekanálových zvukových instalací.

Vojtěch Radovský je audiovizuální umělec, který v současné době studuje na FUD UJEP v Ústí nad Labem v ateliéru Time-based media. Dominantním prvkem v jeho tvorbě je velkoformátový pohyblivý obraz a zvuk. Díla zahrnují specifický způsob čtení, čímž zapojují diváka jako aktivního účastníka. Jeho umělecká práce se také zaměřuje na propojování hudby a digitálního obrazu v audiovizuálních performancích.

Koncert ve Farské zahradě
Neděle 3. září 14:00-18:00

Symbolickým zakončením festivalu LUFT bude nedělní odpoledne ve Farské zahradě, kde se budou odehrávat ambientně laděné koncerty s využitím vícekanálové zvukové instalace. Vystoupí brněnské indie alt-popové duo Lishkee, dále svou tvorbu představí skladatelka a zvuková umělkyně Natálie Pleváková a nakonec zahraje původně ostravský autor experimentální elektronické hudby Lišaj.

Lishkee (lishkee.music)

Lishkee je indie alt-pop projekt Viktórie Šmídové a Radima Kocourka s DIY přístupem. Zvuk Lishkee charakterizují elektronické beaty s kytarami a jazzově zabarvený zpěv. Žánrově se pohybují mezi jazzem, indie psychedelií a dream popem. V roce 2017 vydali demo album Layers, které bylo nominováno v kategorii debut roku na slovenských Radio_Head awards. V 2018 se se singlem Distortions dostali do finále Startéru Radia Wave, díky čemu dostali příležitost si zahrát na slovenském festivalu Pohoda.

Natálie Pleváková (natalux_de_lumine)

Skladatelka a zvuková umělkyně Natálie Pleváková absolvovala studium multimediální kompozice na JAMU v Brně. V současnosti působí na nezávislé a experimentální hudební scéně. Ve své práci se zaměřuje na kompoziční strategie elektronické hudby v postdigitální éře a také na hledání inovativních přístupů k tvorbě a poslechu zvuku. Natálie vytváří kompozice, které se dotýkají různých médií, a často spolupracuje v oblasti divadla a audiovizuálního umění.

Lišaj (shmyzem)

Mikuláš Odehnal vystupující pod pseudonymem Lišaj je původně ostravský elektronický hudebník, jehož hudba je založená na dronových texturách, field recordings, podpořená pomalými rytmy, utopeným vokálem a zahalená do mlžného oparu. Atmosféra na pomezí snu a reality. Obě jeho desky Szara a Mezina vyšly na pražském labelu Genot Centre.