FESTIVAL LUFT 2023 – ZAHÁJENÍ

STřEDA 23.8.2023

ZAČÁTEK 18:00

O FESTIVALU

Jde o 4. ročník multižánrového audiovizuálního LUFTu, který pořádá Kulturní centrum Provoz ve spolupráci s Fakultou umění Ostravské univerzity. Festival je zaměřený na prezentaci současných umělců pracujících s novými médii, s videem, fotografií, instalací nebo různými digitálními tvůrčími projevy a postupy. Současně LUFT nabízí také různé experimentální hudební a zvukové projekty reagující na letošní téma Cyklus. Zahajovací vernisáž proběhe v 18:00 v Kulturním centru Provoz a instalace budou k vidění po celou dobu festivalu.

 

NA VERNISÁŽI UVIDÍTE 

Jan Poš

Honza Poš se ve své tvorbě zabývá procesualitou a časovostí. Je autor kinetických i statických soch, a monumentálních světelných instalací, kterými reaguje na konkrétní prostory a situace, ať už jsou interiérové nebo venkovní. Zároveň můžeme vidět jeho práci i v hudební klubové scéně, kde je autorem interaktivních světelných instalací.

Poš v současné době studuje navazující magisterské studium u Tomáše Hlaviny v ateliéru Socha II. na pražské AVU, předtím absolvoval bakalářské studium pod vedením Daniela Hanzlíka a Pavla Mrkuse v ateliéru Time Based Media na FUD UJEP a v roce 2019 pobýval na studijní stáži na Kunstuniversität v Linci u prof. Christopha Nebela.

Klára Kacířová

Multimediálna umelkyňa, ktorá sa v svojej súčasnej tvorbe zoberá prevažne 3D prostredím v herných enginoch. Vo svojej práci sa zameriava na sociálne a environmentálne témy, ktoré následne spracúva v podobe objektov, video inštalácií či 3D grafiky. Najčastejším médiom je pre Kláru vytváranie objektov pomocou fotogrametrie. Tie sa stávajú prírodným prostredníkom medzi reálnym a virtuálnym svetom.

Klára Kacířová vyštudovala bakalárske štúdium na Teorii interaktivních médiií na Masarykovej Univerzite v Brne a súčasne študuje Centrum audiovizuálních studií na FAMU v Prahe.

Zwek

Zwek (Gustav Kleinschmidt) je berlínský autor, který se profiluje především jako sociální aktivista. Jeho monumentální environmenty vytvořené z různých nalezených materiálů, bývají nejčastěji umístěné ve veřejném prostoru a odkazují se k nějakému konkrétnímu společenskému problému. Zároveň ale svou formou nepostrádají zvláštní melancholickou poetiku. Bývají také často využívány jako prostředí pro různorodé performativní akce. Tento fenomén je důsledkem Zwekovy dlouholeté zkušenosti s divadelním prostředím a provozem. Také proto jsou jeho instalace často velmi scénografické, samy o sobě se stávají jakousi kulisou, která rámuje nějaké zásadní téma.

Zwekova angažovanost je často na hranici osobního obětování, jako příklad uveďme předloňskou zimu, kterou strávil ve vlastnoručně zbudovaném domečku na rušné berlínské křižovatce Kottbusser Tor, jako protest proti vystěhování uměleckých squattů.

Sám Zwek je členem několika nezávislých berlínských uměleckých kolektivů (LA 54, Girl To Guerilla) a jeho tvorba byla vždy spjata s fenomény komunitního umění a squattingu.

Nikola Rácová (performance)

Nikola Rácová je studentskou ateliéru Volné umění I (dříve sochařství) u Dominika Langa na pražské UMPRUM. Ve své tvorbě se zabývá především performativitou jako procesem, skrze který sděluje příběhy odkazující k osobní nostalgii, k přehodnocování současného světa na základě uvažování o nedávné minulosti. Důležitým momentem pro Nikolu Rácovou byla stáž na Katedře autorské tvorby a pedagogiky pražské DAMU, kde své tvůrčí uvažování ještě výrazněji posunula k prožívání živého umění skrze velmi osobní texty, a blízký kontakt s divákem, který svou přítomností na díle participuje. 

Beáta Navaro

Beáta Navaro je opavská rodačka, vystudovala Audiovizuální tvorbu na Slezské univerzitě, kde dokončila bakalářské studium, po kterém se věnovala práci s kamerou, postprodukční práci pro soukromý sektor, nebo spolupráci s herním studiem 2K Games. Momentálně se věnuje motion grafice, 3D modelování a postprodukci videozáznamů.

Studenti a čerství absolventi

Již tradičně dáváme na LUFTu prostor studentům a čerstvým absolventům Fakulty umění Ostravské univerzity, aby ve video rámečcích prezentovali svou tvorbu v oblasti videa a animace. Studentská sekce není vázána žádnými tematickými omezeními. Výstava nabízí nahlédnutí na nejčerstvější přírůstky do oblasti ostravského videoartu a animace.

 

NA VERNISÁŽI HRAJÍ

Orinoko 
(20:30)

Zvuky samplů nachytaných v okolí, syntéza, hutné beaty a nekonečné vlnobití oscilací ve spleti kabelů a nástrojů. Adéla Konečná aka Orinoko je hudebnice a multimediální umělkyně, která je rovněž členkou olomouckého kolektivu HLUBINA a kapely DŸSKO.

Hardlover & The Eggwarriors 
(21:30)

H.&.T.E. je nový elektronický projekt Jakuba Černého, Karla Jančíka a Radima Studeného, který je fúzí techna a punku. Eklektický elektro punk s tepajícím beatem a podmanivými texty má za cíl rozhýbat i ty nejotrlejší posluchače.

Vstupné na hudební část vernisáže činí 100,-.

_____________________
Kulturní centrum Provoz podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.