FESTIVAL LUFT 2023 – Komentovaná prohlídka s kurátory festivalu

čTVRTEK 31.8.2023

ZAČÁTEK 16:00

Kurátoři festivalu o instalacích

Na komentovanou prohlídku vším, co byste mohli minout, vás vezmou Jakub Černý a Hynek Chmelař. Spolutvůrci a hlavní kurátoři festivalu osvětlí celkovou koncepci instalací, zodpoví případné dotazy a osobně sdělí, co můžete na LUFTu vidět mimo hlavní prostory kulturního centra Provoz. Tato dvojce vám tedy srozumitelnou cestou podá hlavní myšlenky a třeba i zajímavosti ze zákulisí. Zkrátka se dovíte vše, co jste chtěli vědět (ale báli jste se zeptat).

_____________________

Kulturní centrum Provoz podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.