Cineport

Historie

Historie

Vítkovické železárny se jako Rudolfova huť začaly do průmyslové historie Ostravy nesmazatelně zapisovat v roce 1828. O osm let později byla ve Františkově údolí u řeky Ostravice uvedena do provozu první koksová vysoká pec v rakouské monarchii a v roce 1852 zahájeno hloubení těžní jámy Hlubina. Tak vzniklo unikátní propojení těžby a zpracování uhlí přes výrobu koksu až po výrobu železa na jednom uceleném uzemí, které se nyní nazývá Důl Hlubina a Dolní oblast Vítkovice, a od roku 2002 je Národní kulturní památkou.

 

 

Téměř 150 let zásoboval důl Hlubina nejprve monarchii a poté republiku tím nejkvalitnějším ostravským uhlím vytěženým z hloubky až 1022,6  metrů. Zatímco na povrchu se střídaly historické epochy a mírová odbobí narušovaly také válečné konflikty, ve štolách pod zemí šlo stále o to samé – těžkou dřinu stovek a tisíců horníků při dobývání černého zlata. Zpočátku obývali horníci z celé monarchie i s rodinami přilehlé a dnes zaniklé kolonie, v průběhu desetiletí přicházeli do dolu pracovat muži z mnoha částí Československa a na Hlubině pracovali nepřetržitě i celé generace již ostravských rodin. 


Za dobu svého trvání důl vytěžil 47 160 mil. tun uhlí. Odborníci z dolu Hlubina se zaskvěli mnoha jedinečnými technickými řešeními, provoz poháněly ve své době nejsilnější stroje, jejich práce byla oceňována, ale také propagandisticky zneužita. Dobývání uhlí v největších hloubkách přineslo i oběti na životech. Například při sérii výbuchů v roce 1894 zemřelo na třech dolech komplexu Hlubiny 235 horníků. 


Poslední vozík s uhlím vyjel na povrch 30. června 1992 a jeho jámy byly zasypány v letech 1995-1996. V době po ukončení provozu se mnohahektarové území dolu víceméně pro veřejnost uzavřelo, postupně ale začala obnova nejcennějších budov, začali přicházet drobní nájemníci a konat se zde kulturní akce. Z nich nejvýznamější je od roku 2012 festival Colours of Ostrava. V posledních letech usiluje Dolní oblast Vítkovice s partnery o jeho systematický návrat na mapu Ostravy. Kulturní čtvrť Provoz Hlubina začne plnohodnotně fungovat od roku 2015. 


Jste pamětníci dolu Hlubina? Máte co vyprávět, máte fotografie nebo jiné záznamy?
Při budování kulturní čtvrti Provoz Hlubina nechceme uhelnou historii dolu popřít, ale chceme na ní se vší úctou navázat.

Ozvěte se nám, prosím, na: provoz@provoz.net nebo na některé z telefonních číslech v sekci KONTAKTY 

Informace a vzpomínky od Vás sem budeme průběžně doplňovat. 

 Zpět na předchozí stránku