11. 6. - 5. 7. 2015

 

Prohlídky: pondělí - pátek 13.00 - 18.00

 

 

Vernisáž 11. 6. 2015 v 19.00

 

OstravaPhoto2015 - Láska

 

Téma provokující k vlastní interpretaci. Výsledek roční práce studentů Ateliéru fotografie Ostravské univerzity ve spolupráci s Ditou Pepe a Lukášem Bártlem.
Český jazyk významově rozlišuje sloveso milovat a slovní spojení mít rád. Zatímco to druhé používáme jak pro zmrzlinu, hokej či hudbu, to první má pro většinu z nás pevně ohraničený význam spojený s jednou konkrétní osobou. Milujeme zkrátka (tedy většinou) pouze jednu ženu či jednoho muže. Podstatné jméno pomyslně „zastřešující“ výše zmíněné „děje“ je pak slovo láska. Možnosti jeho výkladu jsou ještě mnohem otevřenější.

 Láska má mnoho podob, dokonce kodifikovaných a pevně ukotvených v dějinách lidského myšlení. Můžeme ji vztahovat nejen na osoby (vzpomeňme například Ericha Fromma), ale i na věci, zvířata či naprosto abstraktní veličiny. Slovo samo také nemusí být nutně chápáno v kladném smyslu, ale též v opačném ironickém významu, jako nedostatek. Vnímání dostatku či nedostatku lásky je však zcela subjektivní a pro mnohé „nespokojence“ může být nepříjemným zjištěním, že měřítkem všeho jsou především oni sami. Láska se totiž (a díky za to!) nedá měřit, vážit, určit či jakkoliv ohraničit. I proto možná slovo láska - v této racionalitou prodchnuté době – mnohé vlastně irituje a dosazují za něj pouze omezenou a zřetelně určitelnou část reality. Východisko z této situace snad může poskytnout další poněkud abstraktní veličina, a to umění. Nabízí se tedy otázka, zda je láska uchopitelná uměním. A budeme-li věřit v jeho smysl, musíme odpovědět, že ano. Pokorně uchopit totiž není to samé jako racionálně určit a ohraničit.

 Právě umělecké, či přesněji řečeno fotografické, uchopení lásky bylo po několik posledních měsíců tématem pro studenty Ateliéru tvůrčí fotografie Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě. A není třeba zastírat, že vnímání slova láska je jistě zásadně podmíněno individuálně, věkem, vlastní zkušeností a osobním nastavením. Snad i proto najdeme v přístupu studentů leckdy velmi podobná témata, konkrétní postoje jsou však vždy jiné. Komplexní obrázek o nich si budou moci udělat návštěvníci festivalu OstravaPhoto, kde budou všechny studentské práce vystaveny v úplnosti a patřičném kontextu. Nicméně věřím, že i tato velmi omezená verze dokáže čtenáře dostatečně oslovit a přinutit ho k přemýšlení nad oním slovem „láska“, a to nejen v obecné rovině.

 

www.ostravaphoto.com   facebook event

 

Reportáž české televize:

ceskatelevize/kultura/ostravaphoto-zacina-svetove-vystavou-world-press-photo


Foto Roman PettFoto Roman PettFoto Roman PettFoto Roman PettFoto Roman PettFoto Roman PettFoto Roman PettFoto Roman PettFoto Roman PettFoto Roman PettFoto Roman PettFoto Roman PettFoto Roman PettFoto Roman PettFoto Roman PettFoto Roman PettFoto Roman PettFoto Roman PettFoto Roman PettFoto Roman PettFoto Roman PettFoto Roman Pett
 Zpět na předchozí stránku