VZDĚLÁNÍ


V návaznosti na další činnosti a obory nabídneme možnost vzdělávat sebe i sdílet své znalosti s druhými v kurzech, workshopech, přednáškách a seminářích. Provoz Hlubina nabídne výukové prostory, studovnu, dílnu, sál pro pořádání konferencí i online vzdělávání na internetu. Lepší uplatnění, lokální i přenositelná témata, popularizace vědy
a inovací.

 Zpět na předchozí stránku