Témata a poslání

Všechno to, co se v Provozu Hlubina děje a do budoucna bude dít, stojí na principech, které jsme si vytýčili jako hlavní. V různých kombinacích a intenzitě se v našich aktivitách potkává těchto pět témat:

 

Umění          Řemesla          Vzdělání         Společnost          Prostředí