Provoz Hlubina prezentoval v Pardubicích

 

Kreativních center / klastrů / fabrik postupně v ČR přibývá. Provoz Hlubina patří k těm, jenž jsou v pokročilejší fázi, a proto prezentoval své aktivity na pracovním setkání těchto iniciativ v Pardubicích. Kromě prezentace jednotlivých fabrik z ČR se čile o tomto tématu diskutovalo, navštívily se místní Automatické mlýny a následně se jednotlivé týmy vrátily do své reality ve svých regionech.

 

Prezentace v Pardubicích prezentace

 

Během dne jsme se seznámili s činností plzeňského Světovaru, který má ovšem aktuálně stavební komplikace (http://plzen2015.cz/cs/o-projektu/svetovar-kulturni-fabrika), Kreativního centra Brno (http://www.kreativnibrno.cz/), design centra ve Zlíně, reaktivace automatických mlýnů v Pardubicích (http://www.mlynymestu.cz), Sladovny z Písku (http://www.sladovna.cz/) a Plechárny z Prahy (http://www.plecharnacernymost.cz/). Setkání se účastnili mj. zástupci Ministerstva Kultury, Czech Investu, Institutu umění a Technologické agentury ČR. Cíle setkání byly následující: diskutovat o možnostech podpory a financování kreativních fabrik, zjistit, v jakých oblastech ekonomiky se tyto projekty pohybují a jaký mají přínos pro region, kde působí a vůbec jak podporují kreativní odvětví. Potkat se s lidmi, kteří žijí podobnými záměry bylo navíc velmi povzbuzující. Organizátorům - Institutu umění a Magistrátu Pardubic - se podařilo to, po čem dlouhou dobu kreativní fabriky volaly - setkat se a předat si dosavadní zkušenosti s oživováním brownfieldů tvůrčími odvětvími na jednom místě.

 

Součástí setkání byla návštěva Automatických mlýnů, úžasné architektonické památky, která teprve před rokem přestala sloužit svému účelu - výrobě mouky. Díky občanské iniciativě "Mlýny městu" se hledá pro tuto fabriku nové využití pro kreativce, což je, oproti původním aktivitám na Hlubině, jednodušší, protože to v Mlýnech svítí, mají funkční zásuvky a obecně je zázemí přívětivější, než ve dvacet let zavřeném dole, kde na vás i po několikátém čištění padá uhelný prach, nebo co to tam máme. Jedním z problémů je tedy pro pardubičáky odstranění mouky, která je v budově všude a kterou prostě nevytřete. Pokud byste nechtěli mít všude těsto.

 

moučný tobogán

Aktivity podporující kreativní odvětví mají různé podoby, které pramení z identity místa, komunity, kde působí i na tom, zda se realizuje díky iniciativě obyvatel (bottom - up) nebo veřejného sektoru (top - down). Provoz se řadí k těm bottom - up aktivitám, kterým se daří tyto plány realizovat. Srovnání s ostatními projekty nás velmi povzbudilo, stejně jako výstupy ze setkání.

 

Co plánujeme na Hlubině zjistíte blíže na našich stránkách www.provoz.net. V kostce se ale jedná o vznik kreativní a vzdělávací čtvrti, která bude fungovat ve třísměnném provozu (ranní vzdělávání, odpolední - volný čas, noční - zábava). V nově zrekonstruovaných budovách vznikne např. kreativní a řemeslný inkubátor, řemeslná dílna pro veřejnost (aneb zrob si sám), hudební zkušebny (stále k pronájmu), nahrávací studio, filmové centrum Cineport, Svět umění (interaktivní expozice, kde se seznámíte s uměleckými technikami), rezidenční centrum, učebny, tvůrčí ateliéry, klubovna, přednáškový sál a sálek, multifunkční sál a zázemí pro festivaly, které na Hlubině stále přibývají. Další nápady jsou realizovány.

 

V přiložených souborech jsou odborné texty o odvětvích, která dostanou na Hlubině azyl. Pokud Vás toto téma zajímá, ozvěte se nám, nabízíme stáže a hledáme další schopné Provozáky.


Automatické mlýny PardubiceAndrej Harmečko při prezentaci aktivit CooltouruMagistrát města Pardubice - prezentacenové rezidence?

Ke stažení Zpět na předchozí stránku