Festival Luft

Luft je festival světla, videa a instalace, který vzniká ve spolupráci spolku Provoz a Fakulty umění Ostravské univerzity. V termínu od pátku 27. srpna do neděle 5. září proběhne druhý ročník. Centrem festivalu bude kulturní centrum Provoz na Kostelní 24, umělecká díla rozzáří jak vnitřní prostory této nárožní vily, tak její okolí.

Vnitřní instalace budou přístupné po dobu festivalu od 16:00, venkovní videomappingové projekce budou začínat v 19:00 a končit ve 22:00.

V pátek 27. srpna od 18:00 proběhne v prostorách Galerie Provoz vernisáž festivalu, během které svá díla představí nejen studenti Fakulty umění Ostravské univerzity, ale také ostravský umělec Marius Konvoj. Jeho výstava zároveň zahájí činnost naší nové videogalerie. Od 19.00 se přesuneme před Provoz, kde své videomappingové instalace představí audiovizuální umělci Michal Kindernay, Karim Tarakji a Pavel Havrda. Závěrečný program bude ve znamení písmen MK - v Klubu Brno zahrají Munchen Konflikt a Marius Konvoj.Luft a Inverze

V pondělí 30. srpna začne také náš festival Inverze, jehož program tvoří literární čtení, koncerty nebo diskuze. Inverze se bude konat na Provoze, ale také na dalších místech ostravského centra, včetně blízké Střechy Světa. Inverze končí rovněž 5. září. Během obou festivalů návštěvníkům nábřeží nabídneme umělecký zážitek, jehož součástí budou jak venkovní i vnitřní instalace, ale také rozmanitý literární a hudební program.

Festival Luft byl financován za podpory Statutárního města Ostravy.

Luft plakát

Umělci

Projekce na nábřeží Ostravice a na Provozu u řeky budou probíhat denně, po celou dobu festivalu od 19:00 do 22:00 hodin.

Michal Kindernay

Michal Kindernay je intermediální umělec, kurátor a performer. Jeho audiovizuální instalace propojují umění, technologii a vědu. Jeho práce zahrnují mj. videoperformance, dokumentární projekty a hudební kompozice. Je jedním ze zakladatelů umělecké neziskové organizace yo-yo.

Karim Tarakij

Pracuje převážně na vývoji nových médií a jejich vztahu k současné společnosti. Jeho hlavním cílem je zprostředkovat a poskytnout neobjevený úhel pohledu a možnosti, jak vnímat jednotlivé procesy a události. Základním motivem jeho práce je kontrast mezi každodenním životem a vědou, spolu s neustále se vyvíjející technologií, který umožňuje výzkum v oblasti efektu a spektáklu a jeho významu na poli výtvarného umění.

Pavel Havrda

Umělec, technik a konstruktér interaktivních a hudebních objektů, který ve své umělecké tvorbě zkoumá vývoj a proces strukturování organických forem napříč jejich proměnami v čase a prostoru. Jeho práce oscilují mezi různými médii, přičemž jejich charakter je povětšinou procesuální a efemérní.

Ateliér Text, forma, funkce

Tento ateliér Fakulty umění Ostravské univerzity vychází svou činností z běžněji užívaného termínu grafický design. Snad sám název ateliéru ale naznačuje, že tvorba studentů tohoto oboru je zaměřená obecněji a multimediálně, nesoustředí se pouze na propagační grafiku nebo užité umění, ale pracuje s přesahy do volného umění a soustředí se na formulování role designu v současném světě a současných společenských a vizuálních tendencích. Na letošním LUFTu bude k vidění výběr klauzurních prací, ve kterých se studenti pokoušejí pomocí autorského videoartu naznačit divákovi svou vizi reality v roce 2051.

Ateliér animované tvorby

Ateliér OU pod vedením Denisy Jánské se zaměřuje jak na řemeslo animovaného filmu, tak na propojení tohoto klasického média se současnými tendencemi vizuálního umění jakými jsou videoart, mapping nebo virtuální realita. Studenti mají možnost pohybovat se svobodně mezi obory, tématy a médii. Mohou tak vytvářet neobvyklou mozaiku výtvarných děl, z nichž některá představí v rámci prezentace svých prací na letošním LUFTu.